Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Gaju Małym, gm. Obrzycko

Koncepcja rewaloryzacji parku zakłada przywrócenie jego dawnej świetności z uwzględnieniem współczesnych wymagań. Powstała ona w oparciu o wnioski, wypływające zaanaliz dostępnych materiałów. W ramach rewaloryzacji parku w Gaju Małym przywrócono połączenie zespołu pałacowego z częścią parkową. Usunięto ogrodzenia tymczasowe, jak również ogrodzenie pomiędzy pałacem, aabramą północną. Przywrócono nawierzchnię brukową na drodze przechodzącej przez wieżę bramną, podwórze gospodarcze aż do bramy południowej. Od północnej strony pałacu usunięto drzewa, których wiek został oszacowany na poniżej 97 lat, w celu odsłonięcia bryły budynku oraz ściany galerii z rzeźbami. Na ich miejsce zaproponowano trawnik, zausytuowanym na osi pałacu kwietnikiem.

Od wschodniej strony pałacu odtworzono staw o owalnym kształcie. We wnętrzu parkowym zrewaloryzowano klomb poprzez dosadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych. Usunięto zbędne zadrzewienia iazakrzewienia oraz uporządkowano runo, uczytelniając wnętrza parkowe. Uzupełniono nasadzenia w alejach lipowej i dębowej zgodne z gatunkiem i rozstawem drzew. Aleje grabowe poddano zabiegom pielęgnacyjnym, polegającym na usunięciu zbyt gęsto rosnących drzew, skorygowaniu koron oraz uzupełnieniu braków wanasadzeniach. Wprowadzono grupy krzewów oaatrakcyjnych liściach i kwiatach. Usunięto północne wejście na teren parku prowadzące do galerii. Poprawiono układ komunikacyjny na terenie całego założenia, aby stał się bardziej funkcjonalny. W tym celu wprowadzono ścieżki: wzdłuż cieku wodnego, w alei dębowej i przy rzędowo posadzonych bukach. Stworzono bardziej atrakcyjny układ wodny przez zaadaptowanie istniejącego rowu melioracyjnego i naturalistyczne ukształtowanie jego przebiegu. Powiększono południowy staw i urozmaicono jego linię brzegową. Usunięto wzniesienie znajdujące się południowej części parku.

Praca dyplomowa