Projekt ogrodu zawiera:

Projekt podstawowy:
– inwentaryzację drzewostanu na terenie działki,
– projekt koncepcyjny,
– projekt techniczny,
– spis roślinności,
– katalog roślinności,
– katalog materiałów,
– obmiar materiałów,

Dodatkowo można zamówić:
– projekt 3D – „zdjęcia z przyszłości”,
– projekt automatycznego nawadniania,
– projekt oświetlenia,
– dobór małej architektury,
– projekt małej architektury,
– operat pielęgnacyjny.

Projekt koncepcyjny

Kolorystyczny plan ogrodu pokazuje ogólną koncepcję zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem nowego układu nawierzchni i roślinności.

Projekt techniczny: wymiarowanie nawierzchni

Rzut zagospodarowania terenu w skali (np. 1:100, 1:150) zawiera wymiarowanie podjazdu dla samochodów, ścieżek biegnących na terenie działki, trawnika, nawierzchni z kruszywa i kory.

Projekt techniczny: rozmieszczenie roślin

Rzut zagospodarowania terenu w skali (np. 1:100, 1:150) pokazuje dokładną lokalizację, gatunki i odmiany oraz liczbę sztuk roślin potrzebnych do wykonania ogrodu.

Spis roślinności

Tabelka zawiera nazwy roślin po łacinie oraz w języku polskim, liczbę sztuk oraz numerację na projekcie.

Katalog roślin

Zdjęcia roślin ukazujące pokrój oraz kolorystykę liści i kwiatów.

Katalog materiałów

Zdjęcia proponowanych materiałów prezentujące kolorystykę, fakturę, wielkość. Znajdują się tutaj nawierzchnie, murki oporowe, oświetlenie, mała architektura.

Obmiar materiałów

Tabelka zawiera nazwę, wymiary oraz zapotrzebowanie na dany materiał (kostka brukowa, ecoboard, agrowłóknina itp.)

Projekt 3D – „zdjęcie z przyszłości”

Wizualizacje reprezentatywnych miejsc w ogrodzie. Pokazują jak będzie ogród wyglądał w przyszłości.

Projekt małej architektury

Mała architektura zaprojektowana indywidualnie według potrzeb inwestora (np. wiata, ławka, oczko wodne).

Schemat automatycznego systemu nawadniania

schemat oświetlenia

Schemat oświetlenia

Dobór małej architektury

Propozycje gotowych elementów małej architektury dostępnych na rynku (np. oświetlenie, rzeźby, meble ogrodowe).