Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Chludowie – III miejsce w konkursie

Teren rekreacyjny w Chludowie jest ogólnodostępnym, przyjaznym miejscem przeznaczonym zarówno do aktywnego jak i biernego odpoczynku mieszkańców, bez podziałów wiekowych i ze względu na sprawność ruchową.
Bezpieczeństwo zapewnia „otwarta” przestrzeń, aawagodzinach wieczornych i nocnych dwa rodzaje oświetlenia (opartego na technologii LED) – latarnie ustawione na całym terenie oraz oświetlenie liniowe poprowadzone wzdłuż murków oporowych oraz górnych części altan.
Elementy wyposażenia znajdujące się na terenie są utrzymane w kolorystyce żółto-szarej, która w połączeniu zanaturalnymi kolorami drewna oraz roślinności podkreślają nowoczesność miejsca oraz wprowadzają pozytywną energię.

IDEA
Obszar projektowy znajduje się wewnątrz działek oazabudowie jednorodzinnej. Charakteryzuje się nieregularnym kształtem oraz dużymi spadkami terenu w kierunku do zbiornika. Koncepcja zagospodarowania ma na celu wykorzystanie całego potencjału jaki posiada to miejsce zarówno przestrzennie jak i społecznie.

W celu zintegrowania terenu z przestrzenią miejscowości wykorzystano okręgi o wspólnym centrum inspirowane rozchodzącymi się falami.

Wprowadzono dynamiczne linie, które skierowane do środka zbiornika dzielą przestrzeń, wydłużają linię brzegową oraz poszerzają przejścia dookoła.

Po nałożeniu na siebie warstw: terenu, okręgów oraz linii została stworzona idea wprowadzenia spadków terenu wapostaci murków oporowych, opartych na zarysie okręgów oraz drewnianych tarasów wcinających się w lustro wody.

DOSTĘPNOŚĆ
Pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych pozwalają na swobodne przejście dookoła stawu.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Murki oporowe pełnią funkcje miejsc do siedzenia, jak również dzięki liniowemu oświetleniu w technologii LED rozświetlają przestrzeń w nocy.

TEREN ATRAKCYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Przyrządy do ćwiczenia sprawności ruchowej pozwalają na korzystanie zarówno przez dzieci jak i dorosłych co pozwoli na wspólną zabawę i integrację międzypokoleniową.

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW
Ogólnodostępne miejsce przeznaczone do aktywnego iabiernego odpoczynku oraz organizacji spotkań mieszkańców Chludowa.

OTWARTA PRZESTRZEŃ
Teren pozostawiono „otwarty”, tak aby z każdego miejsca widoczna była cała przestrzeń. Celem tego jest przeciwdziałanie wandalizmowi i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa

OTULINA Z ROŚLIN
Teren obwiedziono bujną roślinnością, kwitnącą oraz oabarwnych liściach, która stanowi tło dla elementów znajdujących się wokół zbiornika wodnego.

SWOBODNY DOSTĘP
na teren jest zapewniony od wschodniej i zachodniej strony. System ścieżek ułatwia przemieszczanie się dookoła zbiornika wodnego.