Koncepcja odnowy wsi Mieczewo

Wieś Mieczewo poprzez swoje atrakcyjne położenie stanowi bardzo dobry obszar dla rozwoju agroturystyki. Dzięki pobliskim miejscowościom turystycznych, Kórnikiem iaRogalinem, Mieczewo stanie się kolejnym miejscem na mapie zwiedzania. Koncepcja odnowy wsi obejmuje utworzenie sieci ścieżek pieszych i rowerowych, których trasy biegną przez całą wieś, ukazując historyczny, nadal widoczny, układ wsi – ulicówkę. Poruszając się po wyznaczonych trasach można oglądać starą XIX-XX wieczną zabudowę. Na ścianach szczytowych niektórych budynków zachowały się detale architektoniczne – krzyże, ozdobne gzymsy, daty budowy. Warte zobaczenia są stare ogrodzenia działek. Dawniej były one drewniane, o różnym stopniu ażurowości, ukazujące bogate w roślinność przedogródki.

Warto zadbać o ochronę, utrzymanie w dobrym stanie budynków, a przede wszystkim wstrzymać się przed niekontrolowanym wytyczaniem nowych ulic, tak by zachować historyczny układ wsi. Nie powinno zmieniać się dawnych form domów, a przystosowywać je do nowych potrzeb. Nie należy przenosić wzorców domów z miast na wieś, tylko tworzyć w zgodzie ze stylem i formą już tu istniejących.

Proponowanym rozwiązaniem dla rozwoju wsi, aazwłaszcza najstarszej jej części jest stworzenie trójkątnego placu jako miejsca spotkań mieszkańców. Głównym elementem są dwa tarasy:  drewniany, na którym znajduje altana z ławkami oraz kamienny, ze stołami informacyjnymi. Cały teren przygotowany jest nie tylko dla mieszkańców wsi ale również dla osób zwiedzających okoliczne tereny, ciekawych historii tego miejsca. Na placu pojawią się elementy systemu informacji. Przewidziano wprowadzenie zieleni wapostaci rodzimych gatunków zieleni niskiej, kwiatów, krzewów liściastych, a także wprowadzenie zieleni przyulicznej na ulicy Szerokiej.

Elementy systemu informacji wprowadzonego we wsi:

Drogowskaz – pokazuje odległość do najbliższych miast (Poznań, Kórnik, Rogalin, Mosina).

Tablice informacyjne – przedstawiają historię wsi, zmiany które zachodziły w strukturze osiedla wiejskiego i otaczającej go zieleni; interesujące detale architektoniczne.

Stoły informacyjne – historyczne plany wsi.